poniedzialek, 29 listopada 2021
Odwiedź nas na Facebooku

TURNIEJ KANASTY

2014-05-23 07:19:39

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ

KANASTA

W RAMACH   I TURNIEJU O PUCHAR KĄPINA

 

Termin:      30 Maj do 07 Czerwiec 2014 r.

Miejsce:      (W zależności od ilości zgłoszeń) w wynajętej Sali lub prywatnie grzecznościowo u zawodników w domu

Uczestnicy turnieju: osoby które ukończyły 18 rok życia w drużynach dwuosobowych

Każda drużyna powinna mieć własną  „nazwę”

 

 

ZASADY GRY

 

1. Turniej rozegrany zostanie w jednej rundzie do 5000 pkt.  Na zasadzie kążdy z każdym

2. Przy każdym stoliku musi być czterech  zawodników.

3. Turniej rozegrany zostanie tylko w klasyfikacji drużynowej 2/2.

4. Wybór miejsc dla zawodników dokonany zostanie w drodze uzgodnienia z zawodnikami.

5. Dwie talie kart po 52 karty oraz cztery jokery

6. Kolejność (wartość kart)

  • Jokery - po 50 pkt.

            · Dwójki i asy po - po 20 pkt

            · K,D,W,10,9, i 8 - po 10 pkt.

            · 7,6.5 i 4 - po 5 pkt.

            · czarne trójki - - po (- 100 pkt).

            · czerwone trójki - po +100

7. Wszystkie jokery i dwójki pełnią rolę dzikich kart, to znaczy, że mogą zastępować dowolną inną kartę.

 

8. Punkty zdobywa się tworząc „układy”, czyli kombinacje trzech lub większej ilości kart o jednakowej wartości, np. 8, 8, 8 lub D, D, D - czyli układy czyste  bez jokerów i dwóje – Kanasta Czysta - lub układy „mieszane” – tworzone przy udziale kart podstawowych oraz jokerów i dwójek np. 8,8 i dwójka lub D, D i Joker. Jednak każdy układ kart „mieszany” musi posiadać przynajmniej cztery karty podstawowe (o jednakowej wartości) i trzy dzikie karty – jokery lub dwójki – Kanasta Mieszana - lub układ czysty z „dzikich kart” – Super Kanasta (dwójki i jokery).

 

9. Czarne trójki – trójki czarne nie mogą tworzyć układu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy dany gracz kończy grę tym samym ruchem i położy na stole minimum trzy czarne trójki (pytanie trzy muszą być minimum trzy i czy może być układ mieszany – dwie czarne trójki oraz dwójka lub joker) ????

 

10. Karty trzymane w ręku nie mają wartości punktowej dodatniej, dopóki nie zostaną wyłożone w postaci układu lub dołożone do już istniejących.

 

11. Czerwone trójki to karty bonusowe, z których nie można tworzyć układów . Każda czerwona trójka ma wartość +100 pkt., ale jeśli dana para zgromadzi wszystkie cztery czerwone trójki wówczas każda liczona jest jako +200 pkt. Uwaga!! Dodatnie punkty bonusowe można otrzymać tylko po wyłożeniu układu. Jeśli

więc dana para nie wyłoży żadnego układu(pełnej kanasty), a przeciwnicy skończyli rundę, wówczas każda czerwona trójka trzymana w ręku (lub na stole) liczona jest z odpowiednią wartością (-100 lub –200 pkt).

Uwaga!!! W przypadku gdy jeden z partnerów lub para partnerów zakończą grępozostałe karty na ręku dwóch pozostałych uczestników gry trafiają do zapisu w protokole jako punkty ujemne.

 

12 .Wszystkie czerwone trójki otrzymane z rozdania muszą zostać odłożone – odkryte przed sobą, a brakujące karty uzupełnione z talonu. Jeśli gracz otrzyma czerwoną trójkę w trakcie gry, również odkłada ją odkrytą przed sobą i ciągnie kolejną kartę. Jeśli natomiast czerwona trójka została dobrana ze stosu kart odrzuconych, również musi być odłożona, natomiast tym razem nie odbiera się w jej miejsce innej karty.

 

13 . Hierarchia kolorów w kanaście jest następująca: piki (najwyższe), kiery, kara, trefle (najniższe).

 

14 . Karty rozdaje ten zawodnik, który wylosował przy stoliku miejsce „A”. Karty rozdaje się pojedynczo, zakryte zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od osoby, która jest po lewej ręce (miejsce „B”), aż każdy gracz będzie miał po 11. kart (przy wariancie czterech zawodników przy stole. Pozostałe karty trafiają na stół, tworząc talon, z którego będzie się dobierało karty w trakcie gry. Pierwszą kartę z talonu odkrywa się i kładzie obok – będzie to stos odrzuconych. Gracz siedzący po lewej stronie rozdającego karty zaczyna grę dobierając jedną kartę z talonu. W trakcie ruchu gracz tworzy nowe układy lub dokłada karty do układów już leżących na stole, a na koniec odrzuca jedną kartę kładąc ją na stosie kart odrzuconych.

 

15 . Aby ułożyć układ po raz pierwszy, należy zgromadzić układ o wartości wyższej od określonego minimum punktów, które zależy odłącznej liczby punktów uzyskanych dotąd przez gracza (lub parę graczy). Minimalną wartość układów potrzebnych do ułożenia pierwszego układu przedstawia tabelka. Gdy jeden z partnerów wyłoży już pierwszy układ (przy grze parami) , wówczas każdy z partnerów może wykładać układy o dowolnej wartości lub dokładać pojedyncze karty do już wyłożonych układów. Punkty Minimum

Zgromadzone przez punktów potrzebne Zawodnika lub parę zawodników do wyłożenia Pierwszego układu

Poniżej zera 0

0 –1495 50

1495 –2495 90

2495 – 3495 120

3000 i powyżej 150

 

16 . Zamiast dobierać kartę z talonu, gracz może dobrać wierzchnią kartę ze stosu odrzuconych. Jest to możliwe tylko wówczas, jeśli gracz posiada co najmniej dwie karty podstawowe o tej samej wartości. W tej sytuacji musi on te dwie karty wyłożyć odkryte na stół, a dopiero potem może dobrać wierzchnią kartę ze stosu kart odrzuconych dokładając ją do układu.

 

17 .Inne sytuacje, w których gracze mogą wziąć karty ze stosu kart odrzuconych, to również takie, gdy dobierana ze stosu karta może być połączona z jedną z kart podstawowych i jedną dziką kartą znajdującymi się w ręku gracza tworząc układ, lub gdy karta ta może zostać dołożona do już istniejącego i wyłożonego układu.

 

18 . Dodatkowa korzyść z pkt. 14 i 15polega na tym, że ten sam gracz ma teraz prawo wziąć wszystkie karty ze stosu i dokładać do już istniejących układów lub tworzyć przy ich użyciu nowe układy. Wszystkie niewykorzystane karty pozostają w ręku gracza (czerwone trójki na stole). Kolejka kończy się jak zwykle odrzuceniem przez gracza jednej karty.

 

19. Stos kart odrzuconych może być „otwarty” lub „zamknięty” w następujących sytuacjach: · stos jest zamknięty dla zawodnika, który nie wyłożył jeszcze żadnego układu. Stos jest zamknięty dla gracza, jeśli pierwszą z wierzchu kartą jest czarna trójka (stos zostaje ponownie otwarty, gdy kolejny gracz po dobraniu karty z zakrytego talonu odrzucił inna kartę na stos, przykrywając tym samym czarną trójkę), Stos jest zamknięty dla wszystkich graczy, jeśli znajduje się w nim czerwona trójka lub dzika karta. W takim przypadku kolejne odrzucane przez graczy karty kładzie się w poprzek do karty blokującej. Stos może być ponownie otwarty przez gracza, który wykorzysta wierzchnią kartę do stworzenia układu z kartami z ręki lub połączy dziką kartę z dwoma podstawowymi kartami z ręki.

 

20 . Po wyczerpaniu talonu kart gra toczy się dalej dopóty, dopóki kolejni gracze będą w stanie dobierać wierzchnie karty ze stosu kart odrzuconych i łączyć je w układy z kartami w ręku lub dokładać do układów już istniejących. ( myśmy stos losowali ponownie)

 

21 . Gra kończy się wówczas, gdy ostatnią kartą w stosie jest czerwona trójka, w którym to przypadku gracz dobierający ją musi położyć ją na stole i wyłożyć wszystkie układy, jakie jest w stanie, ale nie jest w stanie nic odrzucić. Gra kończy się również wówczas, gdy gracz nie może dobrać wierzchniej karty ze stosu, nie chce tworzyć układu z użyciem wierzchniej karty z ręki, nie ma pasujących układów, do których mógłby dołożyć wierzchnią kartę stosu, lub gdy stos zostaje zamknięty i nie może go legalnie otworzyć. ???

22 . Istnieje również kilka reguł dotyczących wychodzenia, czyli zakończenia gry. Żaden z graczy nie może „wyjść” jeśli nie ma przynajmniej jednej (kanasty). Gracz może wyjść wykładając wszystkie karty oprócz jednej, która zostanie odrzucona.. Kiedy jeden gracz wyjdzie, czyli kiedy wyłoży wszystkie posiadane karty, gra się kończy i dany zawodnik otrzymuje dodatkowo 100 pkt. oprócz punktów zdobytych za poszczególne układy, karty bonusowe itp.

 

PUNKTY BONUSOWE – PUNKTY KARNE PUNKTY

 

Punkty bonusowe

1. Za wyjście 100

2. Za wyjście z ręki Dodatkowo 100 pkt.

3. Za czerwoną trójkę 100 za każda

4. Za wszystkie czerwone trójki 800 w sumie

5. Za Super Kanastę ( z dzikich kart) 1.200

6. Za naturalną (czystą kanastę) 600

7. Za kanastę mieszaną 300

 

Punkty karne

8. Za czerwoną trójkę (jeśli para – zawodnik nie wyłożyli żadnego układu 100 za każdą

9. Za wszystkie czerwone trójki (jeśli zawodnik – para nie wyłożyli żadnego układu) 800 w sumie

10. Za trzymanie czerwonych trójek w ręku 500

11. Za niemożność wyjścia po otrzymaniu zgody 100

12. Za dobranie karty ze stosu kart odrzuconych bez wcześniejszego wyłożenia pasującego układu 50

13. Za ułożenie układu poza swoją kolejką 100

14. Za posiadane czarne trójki (po zakończeniu gry) 100 za każdą

15. Punkty dodatnie z kart za wyłożone kanasty i niepełne układy na stole Wg wartości kart

16. Punkty ujemne za karty trzymane w rękach po zakończeniu gry Wg wartości kart

 

23 Punktacja.

Należy zliczyć zawodnikowi punkty wg powyższej tabeli. Całą grę wygrywa drużyna , który zdobędzie pierwsza 5000 pkt., wygrana para otrzymuje 1 pkt. stolikowych, Przegrana drużyna otrzymuje – 0 pkt..

O zwycięstwie w turnieju zadecyduje większa suma zdobytych punktów stolikowych. W przypadku takiej samej liczby punktów dwóch drużyn . decydować będzie większy bilans punktów z poszczególnych gier np. 5.000 do 3.100 , do 5.000 = 13.100, a gdy i to nie rozstrzyganie wówczas o kolejności może zdecydować większa ilość punktów stolikowych o nominałach 5, 4, 3, (2,5), 2, (1,5) pkt., a jeśli to nie da rozstrzygnięcia, to zdecyduje większa różnica punktów między drużynami.

 

Protokół z rozgrywki sporządzi  wybranego przez daną czwórkę zawodnik – zapis punktów, który po zakończeniu rundy musi być podpisany przez wszystkich zawodników. Tabela punktowa zostanie umieszczona na stronie internetowej www.kapino.net

 

24 Nagrody.

Puchar Kąpina oraz nagrody rzeczowe przekazane podczas festynu KĄPINÓWKA 2014 dnia 08 Czerwca (niedziela) około godziny 16:00

 

© !Kapino.net 2021

kod: Piotr Grabuszyński

Akceptuję

Używamy plików COOKIE! Korzystając z kapino.net wyrażasz zgodę na używanie 'ciasteczek' na Twoim urządzeniu zgodnie, z obecnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji w zakładce polityka cookies