poniedzialek, 29 listopada 2021
Odwiedź nas na Facebooku

KONKURS FOTOGRAFICZNY

2016-03-06 18:49:52

1. "ZWIERZĘTA W OBIEKTYWIE"

oraz

2. „LAS W OBIEKTYWIE”        

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury  Gminy Wejherowo
 gokgoscicino.pl,
84-241 Gościcino ul. Drzewiarza 2

tel. 58 736 47 85

2. Konkursy otwarte dla wszystkich mieszkańców Powiatu Wejherowskiego, to dwa odrębne konkursy, każdy będzie osobno oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:

I - do lat 16 oraz

II -  dorośli.

3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.

4. Impreza na charakter kulturalny.

5. Tematem fotografii mogą być:

a) zdjęcia zwierząt z gospodarstw domowych, hodowlanych jak i również z obszarów leśnych;

b) zdjęcia lasów w różnej porze roku.

6. Prace należy nadsyłać  do 15.04.2016r.

7.
 a) Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną, zdjęcie w formacie JPG nie przekraczające 3 MB na adres gok@dworekdrzewiarza.pl  w formie załączników do listu elektronicznego;

b)  Bądź w formie odbitek fotograficznych w formacie 15x21cm lub 21x30 cm drogą pocztową lub osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino

8. Fotografie, na których będą się znajdowały jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

9. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego gwarantuje udział w konkursie. Brak danych personalnych dyskwalifikuje zdjęcia i uczestnika.

W treści formularza należy podać: tytuł konkursu, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy  oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu, a także nazwę lub miejsce fotografowanego obiektu.

10. Przesłane pliki nie będą zwracane.

11. Rozdanie nagród nastąpi 22.04.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2. W tym dniu odbędzie się też wernisaż wystawy pokonkursowej.

12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

13. Wszyscy nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

14. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.gokgoscicino.pl i www.ug.wejherowo.pl oraz w wydaniu „Naszej Gminy”, a także wyeksponowane na wystawach w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie oraz na terenie Gminy Wejherowo.

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnego Ośrodka Kultury i Gminy Wejherowo.

16. Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne w każdym konkursie i w każdej kategorii oraz dodatkowo wyróżnienia.

17. Sponsorem nagród jest Gminny Ośrodek Kultury i Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

18. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

21. Wszelkich informacji udzielają:

Marek Kierznikiewicz

tel. 602 159 249, 58 736 47 76,  e-mail: m.kierznikiewicz@dworekdrzewiarza.pl

 

Monika Fikus

tel. 600 221 011, 58 736 47 85, e-mail: m.fikus@dworekdrzewiarza.pl

© !Kapino.net 2021

kod: Piotr Grabuszyński

Akceptuję

Używamy plików COOKIE! Korzystając z kapino.net wyrażasz zgodę na używanie 'ciasteczek' na Twoim urządzeniu zgodnie, z obecnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji w zakładce polityka cookies