poniedzialek, 29 listopada 2021
Odwiedź nas na Facebooku

KĄPINO OPEN 2014

2014-05-20 22:44:02

REGULAMIN

TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR KĄPINA  "KĄPINO OPEN 2014"

I Cel
• Integracja mieszkańców Kapina wokół sportu
• Promocja zdrowego trybu życia
• Popularyzacja tenisa ziemnego pośród mieszkańców 

II Organizator

• Stowarzyszenie ECO-KĄPINO

Kontakt:

Arek Grzegorzewski  - Stowarzyszenie ECO-KĄPINO
tel. 606367956, mail: ecokapino@o2.pl
Oficjalna strona turnieju: www.kapino.net

III Termin i miejsce zawodów

• 31.05.2014r.  - do  01.07.2014r.

Boisko wielofunkcyjne w Kąpinie

IV Zgłoszenia do turnieju

Zgłoszenia  drogą internetową na adres ecokapino@o2.pl
do 31.05.2014r. 

W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Kąpina

V Sprawy finansowe

Uczestnictwo w turnieju   jest bezpłatne.

VI Kategorie wiekowe, harmonogram i plan turnieju

Grupa wiekowa 18 +

Turniej będzie przebiegał na zasadzie każdy z każdym do 2 wygranych setów

Do wygranej w turnieju w pierwszej kolejności liczone będą punkty za wygrane mecze, nstp. za sety i gemy

tabela i terminiarz meczy zostanie udostępniony po uzgodnieniu między zawodnikami na stronie internetowej kapino.net/informacje, rezerwacje boiska będą następowały zgodnie z regulaminem wykorzystania boiska wielofunkcyjnego, czyli raz w tygodniu w poniedziałek na kolejne 7 dni

VII Nagrody

Za 1 miejsca zostanie wręczony "puchar przechodni Kąpina" w ostatnim dniu rozgrywek, lub w terminie wskazanym przez organizatora.

 

VIII Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do turnieju oświadcza, że zapoznał się z regulaminem turnieju,

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego, iż organizator i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy 
nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach,

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko,

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim,

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego 
od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku 
nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora,

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu,

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami),

10.Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem 
w  internecie,

11.Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie,

12.Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 48 godzin.

13.Turniej uwarunkowany  warunkami atmosferycznymi.

14. Jeśli zawodnik nie zgłosi się na zaplanowaną rozgrywkę, mecz zostaje oddany walkowerem do "0"

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

© !Kapino.net 2021

kod: Piotr Grabuszyński

Akceptuję

Używamy plików COOKIE! Korzystając z kapino.net wyrażasz zgodę na używanie 'ciasteczek' na Twoim urządzeniu zgodnie, z obecnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji w zakładce polityka cookies