poniedzialek, 29 listopada 2021
Odwiedź nas na Facebooku

III WYŚCIGI ROWEROWE DLA DZIECI

2016-05-04 22:12:41

III WYŚCIGI ROWEROWE
DLA  DZIECI 

I Cel
• Promocja Sołectwa Kąpino i Gminy Wejherowo, 
• Promocja zdrowego trybu życia,  profilaktyka chorób cywilizacyjnych,
• Popularyzacja jazdy na rowerze jako najprostszej formy ruchu.

II Organizator

• Stowarzyszenie ECO-KĄPINO

Kontakt:

Jacek Okoński  - Stowarzyszenie ECO-KĄPINO
tel. 793720607, mail: ecokapino@o2.pl
Oficjalna strona biegu: www.kapino.net

III Termin i miejsce zawodów

• 14.05.2016r. (sobota), od godz. 10:00 (po starcie Leśnego Maratonu Rowerowego dla dorosłych)

• Biuro zawodów i start: parking przy Leśniczówce Kępino jadąc  od Wejherowa skręt
  w prawo z drogi wojewódzkiej   218 w kierunku Krokowej  w odległości  2,3 km 
  od mostku na rzece Reda. (otwarte od 08:45 do zakończenia zawodów)

 

IV Zgłoszenia do wyścigów

Zgłoszenia w dniu zawodów lub drogą internetową na adres ecokapino@o2.pl
tj. 14.05.2016r. od godz. 08.45 do 10:30

V Sprawy finansowe

Uczestnictwo w zawodach dzieci i młodzieży jest bezpłatne. Dojazd we własnym zakresie.

VI Kategorie wyścigu, harmonogram i plan wyścigu

09:00 - zapisy do wyścigu

10:20 - otwarcie, przywitanie uczestników,  przedstawienie programu i harmonogramu
             wyścigu.

klasyfikacje oddzielne dziewcząt i chłopców

Grupa wiekowa 6-8 lat
10:20 - wyścig dziewcząt i chłopców na dystansie  2000 m 

Grupa wiekowa 9-10 lat 
10:50 – wyścig dziewcząt i chłopców na dystansie  3000 m

Grupa wiekowa 11-12 lat 
11:20 – wyścig dziewcząt i chłopców na dystansie  3000 m

Trasa przebiegać będzie ścieżkami leśnymi i drogami polnymi  wokół pętli, która zostanie oznakowana i zabezpieczona w dniu zawodów.

VII Nagrody

Za miejsca I-III okolicznościowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

(Po dyplomy proszę do biura zawodów po wyścigach)

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbędzie się na scenie głównej 
po zakończonych wszystkich konkurencji organizowanych w dniu zawodów.

VIII Uczestnictwo

  • Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w wyścigu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
    dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym,
  • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany 
    jest do jego przestrzegania,
  • Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wyścigu.

UWAGA ZAWODNICY  -    WYŚCIG W  KASKACH ROWEROWYCH !!!  OBOWIĄZKOWO !!!


IX Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do wyścigu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy,

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego, iż organizator i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy 
nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach,

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko,

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim,

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego 
od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku 
nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora,

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu,

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami),

10.Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem 
w  internecie,

11.Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie,

12.W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany,

13.Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

 TRASY WYŚCIGÓW  dostępne po kliknięciu w link

lokalizacja trasy (kliknij)

DODATKOWE INFORMACJE 

PODCZAS ZAWODÓW CZEKA NAS WIELE ATRAKCJI :

szczegóły na stronach

http://wejherower.org

I WIELE WIELE INNYCH ......    ZAPRASZAMY!!!!

PONIŻEJ DEKLARACJA UDZIAŁU W WYŚCIGACH   -   DO POBRANIA

 deklaracja dla rodzica (kliknij, wydrukuj, wypisz, dostarcz przed zawodami, nie zapomnij o dziecku)

© !Kapino.net 2021

kod: Piotr Grabuszyński

Akceptuję

Używamy plików COOKIE! Korzystając z kapino.net wyrażasz zgodę na używanie 'ciasteczek' na Twoim urządzeniu zgodnie, z obecnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji w zakładce polityka cookies